Stronka Przedszkola Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

 

 

 

 

 

 na naszej stronie !!!

 

"Wychowanie i nauczanie należy opierać na zasadch wiary katolickiej i nauce Kościoła o wychowaniu. Naszych wychowanków mamy wprowadzać w życie sakramentalne, w budzenie świadomości przynależności do Kościoła i odpowiedzialności w duchu posłuszeństwa Ojcu Świętemu. Równocześnie mamy wyrabiać postawę pełną szacunku dla ludzi o innych przekonanaich religijnych...

 

bł. Bolesława Lament

 

 

Podstawą kształcenia charakteru naszych wychowanków ma być miłość Boga i bliźniego. 
W oparciu o nią należy wyrabiać głębokie zasady życiowe, sumienność oraz umiłowanie pracy. 
Mamy przygotować dzieci i młodzież do życia w społeczeństwie, 
by w przyszłości mogła pracować dla dobra danego kraju, ludzkości."

bł. Bolesława Lament

 

 

 

 

 

 1999-2017 © MATinternet Zakopane Powered by MATcms