Stronka Przedszkola Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

 

 

Witamy na naszej stronie !!!

 

"Wychowanie i nauczanie należy opierać na zasadch wiary katolickiej i nauce Kościoła o wychowaniu. Naszych wychowanków mamy wprowadzać w życie sakramentalne, w budzenie świadomości przynależności do Kościoła i odpowiedzialności w duchu posłuszeństwa Ojcu Świętemu. Równocześnie mamy wyrabiać postawę pełną szacunku dla ludzi o innych przekonanaich religijnych...

 

bł. Bolesława Lament

 

 

Podstawą kształcenia charakteru naszych wychowanków ma być miłość Boga i bliźniego. 
W oparciu o nią należy wyrabiać głębokie zasady życiowe, sumienność oraz umiłowanie pracy. 
Mamy przygotować dzieci i młodzież do życia w społeczeństwie, 
by w przyszłości mogła pracować dla dobra danego kraju, ludzkości."

bł. Bolesława Lament

 

Pokochaj jesień
Spróbuj pokochać jesień
z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie
obdarzając cię nowymi dniami.
Kolorowo jak wiosną
barwne liście ostatki zieleni
Dadzą chwilę radosną
twą szarość życia mogą odmienić.
Wieczór szybciej nastaje
słońce też znika wcześniej niż latem
Lecz nowe czy nie daje
chwile spokoju skorzystaj zatem.

 

 

 

 

 1999-2014 © MATinternet Zakopane Powered by MATcms