Stronka Przedszkola Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

 

 

Witamy na naszej stronie !!!

 

 

"Wychowanie i nauczanie należy opierać na zasadch wiary katolickiej i nauce Kościoła o wychowaniu. Naszych wychowanków mamy wprowadzać w życie sakramentalne, w budzenie świadomości przynależności do Kościoła i odpowiedzialności w duchu posłuszeństwa Ojcu Świętemu. Równocześnie mamy wyrabiać postawę pełną szacunku dla ludzi o innych przekonanaich religijnych...

 

bł. Bolesława Lament

 

 

 

 

 

 1999-2014 © MATinternet Zakopane Powered by MATcms